You are here:

Naše služby

Zdravotní řez

Jeden z nejčastějších typů udržovacího řezu,  při kterém je cílem udržet strom ve svém stanovišti, zajistit bezpečnost a dlouhodobou vitalitu stromu. 

Výchovný řez

Výchovné řezy se provádějí na mladých stromech do 10 let stáří pro posílení terminálu (hlavní nosná větev) a větví kosterních. 

Bezpečnostní řez, rizikové kácení

Jedná se o minimalizaci zdravotního řezu s důrazem na zajištění provozní bezpečnosti, bezpečnost nemovitostí i zdraví lidí. Často se jedná prořez stromu blízko elektrického vedení, domů apod. 

Redukční řez

Ořez koncových větví stromů neboli obvodová redukce. Při ořezu se zohleňuje stáří daného stromu, stanoviště a jeho celková vitalita.

Výsadba stromů

Výsadba ovocných stromů, keřů a bobulovin. Provádíme na zahradách, v parcích i ve veřejném prostoru.

Zakládání a údržba zahrad

Projekty a zakládání okrasných a přírodních zahrad. Od revitalizace po kompletní realizaci zahrad.

Potřebujete úpravu zahrady či prořez stromů? Ozvěte se!